banner
banner

Arnulf Refsnes

Gründer og daglig leder

trainer

Yngvar Andersen

Gründer og trener

trainer

Annema Refsnes

Gründer og trener

trainer

Ole Petter Hjelle

Gründer og trener

Alle treningene på Naardic er interaktive. Det betyr at treneren ser hver enkelt deltaker i timen og kan motivere dem individuelt. Det er en blanding av personlig trening og live streamet gruppeklasser. Vår erfaring viser at det er mer personlig å ha gruppetimer på nettet enn i et fysisk rom.

Naardic-konseptet ble først beskrevet av Annema Refsnes, en av Norges mest respekterte og kjente personlige trenere. Men personlig trening med en kjent trener er dyrt og forbeholdt de få. Med Naardic kan vi gi opplevelsen av personlig trening hjemme og mye rimeligere.

For å realisere visjonen om Naardic innledet Annema et samarbeid med Agilis, Yngvar Andersen og Ole Petter Hjelle.

Agilis A/S er ledet av Arnulf Refsnes og er et strategisk rådgivings og «high end» IT-utviklings selskap. Agilis har over tid vist en sterk evne til å skape fantastiske digitale brukeropplevelser.

Yngvar Andersen og Ole Petter Hjelle er med sin erfaring med kommunikasjon, kunnskap om trening og ikke minst personlighet perfekte med-gründere for å realisere Naardic.

Etter en pilotperiode ble Naardic lansert i august 2020. Naardic bruker sitt eget proprietære videokonferansesystem for å gi «next level» brukeropplevelser. Selv om det er mulig å bruke generelle videokonferansesystemer som Zoom og Teams for online-trening, vil det aldri være det samme som et videokonferansesystem spesialutviklet for trening.

I løpet av siste del av 2020 og 2021 har Naardics IT-team en massiv pipeline av forbedringer og funksjoner for å stadig utvikle brukeropplevelsen og gjøre treningene enda bedre.

Allerede i august 2020, Naardics første driftsmåned, dekker
medlemsinntektene driftskostnadene, dvs. utgiftene
til drift og trenere.

Naardic aksjonærbrev september 2020.

Eierstruktur

Naardic Holding A/S eier to selskaper 100%

  • Naardic Tech A/S gjør teknologiutviklingen sammen med teknologipartner Agilis
  • Naardic Training A/S gjennomfører alle treninger og lisensierer web og videokonferanse teknologi fra Naardic Tech A/S

Marked

Markedet for trening i Norge var på 6 mrd. i 2019. Online trening overtar stadig større andeler av totalmarkedet.

På verdensbasis var markedet for online trening på 50 mrd. kroner i 2020 og det er estimert til å vokse til 300 mrd. i 2026.

Naardic opererer i grensesjiktet mellom live streaming og personlig trening. Det er de delene av online trening som vokser raskest.

Strategi for vekst

www.naardic.no er spydspissen i Naardic sin satsing på online trening og fokuserer på 3 definerte brukergrupper:

  • Private forbrukere
  • Bedriftstrening (solgt direkte og gjennom 3. parter)
  • Trening for spesielle grupper (overvektige, eldre, funksjonshemmede osv)

I tillegg til salg av medlemskap til egne kunder vil Naardic satse på:

Naardic partner avtaler (2020)

Tilby eksisterende treningssenter og andre aktører et online treningstilbud administrert og utført av Naardic. Det er foreløpig avtaler på plass med:

  • Roede (kostholdsveiledning)
  • Aktiv mot kreft
  • Myrens treningssenter
  • Flere avtaler under forhandling

Naardic internasjonal satsing (2021)

Med treningstimer på engelsk, engelske websider og mulighet for internasjonale betalinger kan Naardic selge medlemskap i hele verden basert på eksisterende tilbud og organisasjon.

1 – 1 personlig trening (2021)

Tilby mer 1-til-1 online PT timer til eksisterende kunder. Vi vil da bruke de eksisterende trenere og Naardics proprietære videokonferansesystem. Det vil da være naturlig å ta en omsetningsfee på ca 15-20%.

Naardic franchise (?)

Lisensiere konsept og IT-plattform til aktører i andre land. F.eks. kan noen trenere i Spania lage Naardic.es for det spanske markedet. Franchise fee vil typisk være 8-10% av omsetning og 1 mill for oppstart.

Hvis du er interessert i Naardic og vurderer å investere kan du registrere deg i skjemaet nedenfor.